ISOT - Itsensä olemisen tärkeydestäisot logo


Kulttuurikeskus PiiPoon koordinoima ISOT-hanke on suunnattu kaikille Suomen 9.luokkalaisille ja yläkouluille. Hankkeen tavoitteena on synnyttää monimuotoista ja -äänistä keskustelua tasa-arvosta sekä ihmisen oikeudesta olla ja toimia omana itsenään. Hanke kannustaa nuoria keskustelemaan ja tuomaan ajatuksiaan esille sekä tarjotaa kanavia nuorten äänelle ja tukee nuoria toimimaan aktiivisina, suvaitsevina kansalaisina itsensä ja muut hyväksyen. Yhtenä tavoitteena on lisätä opettajien valmiutta keskustella tasa-arvosta ja antaa välineitä siihen sekä korostaa rakentavan vuoropuhelun merkitystä. Toavoitteena on niin yhteiskunnallisella kuin arkielämän tasolla rikkoa ennakkoluuloja, lisätä tietoa ja ymmärrystä. Hanke toteutetaan vuosina 2016-2017.

Työkaluja tietopohjaiseen keskusteluunISOT - MAHTAVA

Hankkeen yhteydessä kaikille Suomen 9. luokkalaisille jaetaan keväällä 2017 Chimamanda Ngozi Adichien (s. 1977) kirja Meidän kaikkien pitäisi olla feministejä (Otava, 2017).

Hanke tuottaa sähköisen 7.-9. luokkalaisille suunnatun oppimateriaalin, joka antaa opettajille välineitä tasa-arvon käsittelemiseen.

Suuri tasa-arvon juhla -nettilähetys
Suurta tasa-arvon juhlaa juhlitaan Tampere-talossa 8.3.2017. juhlaan on mahdollista osallistua kaikista Suomen yläkouluista suoran nettilähetyksen kautta. Lähetys on interaktiivinen eli luokista voidaan osallistua tapahtumaan lähettämällä kysymyksiä ja kommentteja seuraamisen lisäksi.

Kirjoituskatselmus
Hankkeen yhteydessä kerätään nuorten ajatuksia tasa-arvosta kirjallisessa muodossa ja toimitaan julkaisukanavana niille. Yhteistyössä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton kanssa hanke kutsuu mukaan luokkia ympäri Suomen laittamaan ajatuksiaan paperille.

Hankkeen normipohja
Hankkeen tavoitteet tukevat nuorisolain (27.1.2006/72) 1.1. pykälän sekä nuorisopoliittisen kehittämisohjelman mukaisesti nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistävät nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantavat nuorten kasvu- ja elinoloja.

ISOT-hankkeen tavoitteet tukevat myös valtakunnallisia Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014, erityisesti Perusopetuksen arvoperusta -kohtaa (2.2), jossa jokainen oppilas nähdään ainutlaatuisena ja arvokkaana juuri sellaisena kuin hän on. Hanke edistää Suomen tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteiden toteutumista tasa-arvon ja syrjinnän kiellon näkökulmasta.

Hankkeen yhteistyökumppanit
Hankkeen päärahoittajia ovat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Otavan Kirjasäätiö, Kulttuurikeskus PiiPoo jaTampere-talo . Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat mm. Kustannusosakeyhtiö Otava, Jyväskylän yliopisto, WOW Finland, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Feministinen ajatushautomo Hattu ja Suomen PEN.

Lue lisää: 

http://wowfinland.fi/isot-hanke/