%TAIDETTA-hankkeen kokoontumisajot


%TAIDETTA -hankkeen KOKOONTUMISAJOT 2017
KULTTUURI JA SOTE-ALOJEN AMMATTILAISILLE
Tampereella ma 4.12.2017 klo 12-15
(Sorin Sirkuksella, Ahlmanintie 63)


MITEN TAIDE- JA KULTTUURIPALVELUT ANKKUROITUVAT
OSAKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJA?

Kokoontumisajoissa pureudutaan kulttuurin, taiteen,
sosiaali- ja terveysalojen, hoivan ja hyvinvoinnin
rakenteisiin ja pohditaan yhdessä miten kulttuurin
hyvinvointivaikutukset kiinnittyvät maakuntauudistukseen
ja SOTE –rakenteisiin.

Tapahtumassa julkaistaan hallitusohjelman kärkihankkeen
osana Pirkanmaalla toteutettavan %TAIDETTA –hankeen
kehittämistyön tuloksia vuodelta 2017.

O H J E L M A:

Klo 11.30-12 Ilmoittautuminen ja kahvit
Klo 12-12.20 Avaus -
• Nuorten TEIJO- ryhmän sirkusesitys
• Tervetulosanat kansanedustaja Ilmari Nurminen
• 100 minuuttia kulttuuria -suositus ja Pirkanmaan kulttuurihyvinvointi suunnitelma, läänintaiteilija Arttu Haapalainen

A n k k u r i t : E s i t t e l y 5 m i n + k o m m e n t o i n t i 1 0 m i n + k e s k u s t e l u 10 min

Klo 12.20-12.45 Ankkuri 1 Taide ja kulttuuri osana hyvää elämää - missä määritellään laatu? Kirjaukset sote- ja kulttuuritoimijoiden toimintasuunnitelmissa ja strategioissa. Yhteinen arvopohja? Vaikuttavuuslupauksen? Evidenssi? Kommentoijana Anu Laukkanen tutkijatohtori, Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö, Turun yliopisto, ArtsEqual-tutkimushanke.

Klo 12.45-13.10 Ankkuri 2 Kulttuurihyvinvinvointi SOTE- rakenteissa - mikä ohjaa toimintaa- kilpailutus, resurssit, minimit, suositukset, laki? Kommentoijana neuvotteleva virkamies Ismo Suksi, sosiaali- ja terveysministeriö (skypen-välityksellä).

Klo 13.10 -13.20 Kivalakodin teatteriryhmän esitys

Klo 13.20-13.55 Ankkuri 3 Mitä (kulttuuri)hyvinvointi maksaa? Osaamisen budjetointi ja resurssien määrittely, kulurakenne, palkkauskysymykset – kuka maksaa ja mitä? Kommentoijana Maarit Varjonen-Toivonen, Ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon yksikkö.

klo 13.50-14 Taiteilijoiden kommenttipuheenvuoro

klo 14-14.10 Biotauko

klo 14.10-14.35 Ankkuri 4 - Kenttä huutelee – kuuleeko maakunta? TEIJO-aluekeskus – kulttuurihyvinvoinnin tavaratalo vai integraattorikeskus? Mikä on Kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin paikka maakuntauudistuksessa? Etäkommentoijina Jukka Alasentie maakuntaprojektin projektijohtaja ja Jaakko Herrala Pirkanmaan SOTE-projektijohtaja, Pirkanmaan liitto.

klo 14.35-14.45 Nuorten TEIJO-ryhmän sirkusesitys

klo 14.45-15 Miltä Pirkanmaan kulttuurihyvinvointi näyttää? Taikusydän –kulttuurihyvinvoinnnin valtakunnallisen yhteyspisteen projektipäällikkö Anna-Mari Rosenlöf - loppukeskustelu.

klo 15-15.05 Uulun Parkkison –ryhmä, Ilobiisi


Ilmoittaudu 1.11. alkaen TÄÄLLÄ!

Paikkoja rajoitetusti! Ole nopea!
Seminaari on maksuton.

TEIJO on kulttuuri- ja sote-alojen organisaatioiden ja
ammattilaisten yhteinen toimintamalli, joka vie taidetta
ihmisten elämään!

04.12.2017%TAIDETTA kokoontumisajotSorin Sirkus