Taidetaiturit

TAIDETAITURIT –tutustutaan kuvataiteeseen ja onnistutaan yksin ja yhdessä!

Taidetaiturit-projekti toteutetaan Kangasalan kunnan kuudessa esikoulussa ja koulussa ja on osa laajempaa koulujen toimintakulttuurin kehittämishanketta. Toiminnan tavoitteena on tukea lasten osallisuutta ja rohkeutta tulla näkyväksi omina itsenään kouluyhteisössä.