Sata2 - saavutettava taideharrastus 2

Sata2 logo

SATA2-hankkeessa rakennetaan toimintamalleja, jotka tukevat lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen saavutettavuutta. Tavoitteena on, että myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat helposti osallistua taiteen perusopetukseen ja lastenkulttuurikeskusten toimintaan.

SATA2-hanke perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaan SATA1-esiselvityshankkeeseen (2015–2016), jossa selvitettiin taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten ja lastenkulttuurikeskusten kokemuksia taidetoiminnan tarjoamisesta tukea tarvitseville lapsille, sekä siihen liittyvistä onnistumisista ja haasteista.

Esiselvityksessä hankittiin tietoa myös tukea tarvitsevien lasten perheiden kokemuksista taiteen harrastamisesta sekä harrastamisen esteistä ja positiivisista kokemuksista.

Esiselvityksessä saadun tiedon perusteella erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallistumista kulttuurin ja taiteen pariin edistäisivät seuraavat asiat:
– Taide- ja kulttuuritoiminnan tuottajien, opettajien ja ohjaajien täydennyskoulutus ja vertaistuen kehittäminen
– Tiedotuksen ja viestinnän yhtenäistäminen
– Hyvien toimintamallien kokeilu ja levitys
– Osaajaverkoston luominen Suomeen
– Avustajakäytäntöjen kehittäminen

SATA2-hanke pyrkii osaltaan vastaamaan näihin haasteisiin.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2018–31.12.2019. Hankkeen toteuttajina ovat Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset (Tampereen kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo) yhteistyössä Taiteen perusopetusliiton, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton, Kulttuuria kaikille -palvelun sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) kanssa. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Tavoitteena on mallintaa hankkeen tuloksia ja käytäntöjä valtakunnallisiksi.

PiiPoo vastaa SATA2-hankkeen alueellisista lyhytkoulutuksista ja on ohjausryhmän jäsen.

Lue lisää SATA2-hankkeesta.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Maarit Mäkinen
p. 044 423 5938
maarit.makinen(a)lastenkulttuuri.fi