OIVALLA osallisuus! Verkkokoulutuksessa vapaita paikkoja jäljellä!

Oivalla zoom koulutus

Uusia ideoita ja menetelmiä koulujen arkeen!

Maksuton verkkokoulutus perusopetuksen, taiteen perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja vapaan sivistystyön henkilöstölle. Vapaita paikkoja jäljellä, ilmoittaudu mukaan!

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa henkilöstön osaamista lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa. Erityisesti huomiota kiinnitetään koulujen arjen yhteisöllisyyden, lasten ja nuorten osallisuuden, myönteisen tunnistamisen sekä positiivisen oppimisen teemoihin.

Koulutuksessa käytetään luovia ja toiminnallisia menetelmiä, joista saat konkreettista apua ja keinoja tukemaan sujuvaa kouluarkea. Koulutuksesta kootaan työkalu- ja materiaalipaketti, joka jaetaan osallistujille sähköisellä oppimisalustalla.

Ilmoittaudu tästä koulujen koulutukseen (toteutus 20.3.-15.5.2023, 4 etäkoulutuspäivää)

Koulutuksen teemat:

1. päivä: Osallisuus, osattomuus ja toimijuuden mahdollisuudet oppimis- ja kasvuyhteisöissä. Toiminnallisina menetelminä ilmaisutaito- ja draamaharjoitteita.

2. päivä: Osallisuus, yhdenvertaisuus ja kulttuurinen toimijuus kasvu- ja oppimisympäristöissä. Toiminnallisina menetelminä kuvalliset harjoitteet ilmaisun tukena.

3. päivä: Myönteinen tunnistaminen ja lapsen näköinen osallisuus, yhteiskehittäminen lasten kanssa. Toiminnallisina menetelminä tunneilmaisun, tarinallisuuden ja sanataiteen harjoitteita.

4. päivä: Osallistavan ilmapiirin rakennuspalikat ja toteutus arjessa. Toiminnallisina menetelminä mediaan ja monilukutaitoon liittyen harjoitellaan omien videoiden ja animaatioiden tekoa.

Koulutus on OPH.n rahoittamaa kasvatus- ja opetushenkilöstön täydennyskoulutusta, ja osallistuville organisaatioille ja osallistujille maksuton.

Kouluttajina toimivat toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu, vastaava taidekasvattaja Katriina Nylund ja taidekasvattaja Katja Kähkönen Kulttuurikeskus PiiPoosta, mediakasvattaja Mervi Maatela Mediakasvatuskeskus Metkasta, sosiaalityöntekijä Janica Laimio Pelastakaa lapset ry:sta sekä professori Katja Joronen Turun yliopiston hoitotieteen laitokselta.

____

OIVALLA osallisuus! Uusia ideoita ja menetelmiä varhaiskasvatuksen arkeen

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osaamista lasten hyvinvoinnin tukemisessa erityisesti varhaiskasvatuksen arjen yhteisöllisyyden, lasten osallisuuden, myönteisen tunnistamisen sekä positiivisen oppimisen teemoissa.

Ilmoittaudu tästä varhaiskasvatuksen koulutukseen (toteutus 27.3.-16.6.2023, 4 etäkoulutuspäivää)

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa henkilöstön osaamista lasten hyvinvoinnin tukemisessa. Erityisesti huomiota kiinnitetään varhaiskasvatuksen arjen yhteisöllisyyden, lasten osallisuuden, myönteisen tunnistamisen sekä positiivisen oppimisen teemoihin.

Koulutuksessa käytetään luovia ja toiminnallisia menetelmiä, joista saat konkreettista apua ja keinoja tukemaan sujuvaa työarkea. Koulutuksesta kootaan työkalu- ja materiaalipaketti, joka jaetaan osallistujille sähköisellä oppimisalustalla.

____

Lisätietoja: Osakkeen palvelupäällikkö Katariina Ratia, katariina.ratia(at)lempaala.fi / p. 044 431 4213 sekä PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu, pilvi.kuitu(at)kulttuuripiipoo.fi / p. 0400 433 722