Taidetta lähelle -pilotissa syntyy uusia tapoja tavoittaa yleisöjä

taidetta lähelle logo

TIEDOTE 18.5.2021

Pirkanmaa edelläkävijänä kulttuurin saavutettavuudessa Suomessa:

Taidetta lähelle -pilotissa syntyy uusia tapoja tavoittaa yleisöjä koko maakunnassa

 

Taidetta lähelle -hankkeessa kehitetty uusi kulttuuripalvelutarjotin kokoaa yhteen pirkanmaalaisten taidelaitosten, festivaalien ja kulttuuritoimijoiden saavutettavia ja eri-ikäisten yleisöjen tarpeet huomioivia kulttuuripalveluja ja taide-elämyksiä. Tavoitteena on raivata polkuja saavutettaville taide- ja kulttuuripalveluille ihmisten arkiympäristöön, kaikkiin kuntiin ja sote-palveluihin. Kehittämisessä on mukana 13 kulttuurilaitosta ja -festivaalia sekä viisi sote-toimijaa Pirkanmaalta.

Yhteisessä kehittämistyössä on opittu paljon sekä erilaisten yleisöjen tarpeista että taidekentän mahdollisuuksista. ”Elinikäinen rakkaussuhde näyttämötaiteeseen ei saa päättyä palvelutaloon tai sairaalaan. Emme voi viedä ihmisten lähelle koko koneistoamme, mutta ytimen kyllä: näyttelijäntyöhön nojaava esittämisen laatu liikkuu kepeästi”, kertoo hankkeessa mukana olevan Tampereen Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto.  

Tarjottimelle on koottu esityksiä, konsertteja, näyttelyitä, taiteilijatapaamisia, työpajoja ja koulutuksia. Palvelutarjotin mahdollistaa jatkossa kulttuuripalveluiden hankkimisen kaikkiin kuntiin. ”Festivaaleilla, museoilla ja kulttuuritoimijoilla on halu palvella koko Pirkanmaata. Uskomme, että kulttuuri- ja sote-toimijat löytävät toisensa jatkossa nyt luotavan palvelutarjottimen avulla entistä paremmin”, toteaa jo hankeen kehittelyvaiheessa mukana ollut Tampereen Musiikkijuhlien toiminnanjohtaja Minnakaisa Kuivalainen.

Keväällä 2020 Suomen Kulttuurirahaston Taidetta hoitolaitoksiin -apurahalla käynnistynyt hanke on päässyt kehittämistyössä aiottua pidemmälle. Koronan vuoksi ensi syksyyn siirtyneiden lähelle vietävien taidevierailujen sijaan hankkeen toimijat ovat kuluneen vuoden aikana kehitelleet kulttuurisisältöjä lähelle vietäviksi ja viilanneet palvelutarjottimen rakenteita. Tämän tyyppistä kehittämistyötä on tehty pistemäisesti jo vuosia lähes kaikkialla Suomessa, kertoo hankkeen koordinoinnista vastaava Kulttuurikeskus PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu. ”Nyt me olemme päässeet tässä työssä seuraavalle tasolle ja rakennamme laajalla yhteistyöllä pysyvää alueellista palvelutarjotinta kaikkien Pirkanmaan kuntien ja toimijoiden käyttöön. Merkittävien taidelaitosten ja festivaalien sekä sote-toimijoiden mukana olo on tässä hankkeessa keskeistä. Myös muut maakunnat odottavat jo kärsimättömänä meidän yhteistyömme tuloksia”, Kuitu iloitsee.

Nyt julkaistu palvelutarjotin on prototyyppi, josta voi tänä vuonna hankkia palveluita vain hankkeessa mukana olevat sote-toimijat. Tulevaisuudessa tarjotin on avoin kaikkien kuntien alueella toimiville organisaatioille. ”Suurimpina yhteisenä tavoitteinamme tässä on, että ihmisten kulttuurihyvinvointi sekä sote- ja kulttuurikentän välinen yhteistyö vahvistuu entisestään, ja näin monipuoliset kulttuurielämykset ovat jatkossa mahdollisia kaikille pirkanmaalaisille”, toteaa hankkeessa mukana olevan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vastaava ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen.  Jatkokehittelyä tehdään yhdessä kolmen muun hankkeen kanssa, joissa on mukana Tampereen kaupungin rinnalla 20 Pirkanmaan kuntaa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Pirkanmaan kulttuuripalvelutarjottimen prototyyppiin pääsee tutustumaan tästä linkistä.

https://drive.google.com/file/d/1G6d_Xu5muSw3abLeV6cAaOVV-LtjGxNL/view?usp=sharing

Lisätietoja:

Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja, Kulttuurikeskus PiiPoo, 0400 433 722, pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi

Minnakaisa Kuivalainen, toiminnanjohtaja, Tampereen Musiikkijuhlat, 050 4055 255, minnakaisa.kuivalainen@tampere.fi

Juha Ahonen, koordinointipäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, 050 529 0392, juha.ahonen@pshp.fi