TAIDE IN ACTION -hanke

logoTAIDE IN ACTION -HANKE KÄYNNISTYY KUUDELLA ALUELLA VASTAANOTTOKESKUKSISSSA

Valtakunnallinen Taide in Action -hanke tuo sirkusta ja taidetoimintaa vastaanottokeskusten ja hätämajoitusyksiköiden lapsille ja nuorille tammikuusta 2016 alkaen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle rahoituksen joulukuussa 2015.

Taide in action – sirkusta ja taidetoimintaa nuorille turvapaikanhakijoille 2016–2017 -hankkeessa toteutetaan sosiaalisen sirkuksen ja soveltavan taiteen menetelmiin perustuvaa ryhmätoimintaa. Kohderyhmänä ovat  vastaanotto- ja hätämajoituskeskuksissa sekä ryhmäkotiyksiköissä (yksin maahan saapuneet lapset) asuvat alle 18-vuotiaille lapset ja 18-29-vuotiaat nuoret turvapaikanhakijat eri puolella Suomea. Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja hankkeessa mukana olevien kulttuuritoimijoiden rahoituksella

Hankeen tavoitteena on tukea alle 29-vuotiaiden turvapaikanhakijoiden aktiivisuutta ja hyvinvointia sekä tuottaa innostavaa yhteisöllistä toimintaa haasteellisessa ja epävarmassa elämäntilanteessa eläville lapsille ja nuorille. Taidetoiminnan kautta luodaan myös siltoja turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välille. Ryhmien ja osallistujien toiveista ja tarpeista kumpuavat sisällöt suunnitellaan ryhmäkohtaisesti.

Toimintaa toteutetaan Uudenmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Lappeenrannan, Keski-Suomen ja Lapin alueen vastaanotto- ja hätämajoituskeskuksissa. Hankkeen aikana toteutetaan yhteensä noin 1500 ohjaustuntia sirkus- ja taidetoimintaa erimittaisina projekteina vähintään viidessätoista vastaanottokeskuksessa. Toiminta tavoittaa arviolta 1500–2000 turvapaikanhakijaa eri puolella Suomea.

Lisätietoja: Kulttuurikeskus PiiPoo, Pilvi Kuitu