Lasten taideleirit


PiiPoon lasten taideleirit tarjoavat hauskaa yhdessä tekemistä ja taiteilua!
Leirien ohjaajina toimivat ammattitaiteilijat ja taidepedagogit, joiden supervoimia ovat eri taiteenlajien parissa työskentely, yhteiseen tekemiseen innostaminen sekä laaja kokemus lasten kanssa toimimisesta. PiiPoon leirit soveltuvat myös erityistä tukea tarvitselle lapsille.


Kesän 2018 leirit julkaistaan huhtikuussa 2018.