Yhteistyö ja hallinto

PiiPoo luottaa yhteistyön voimaan

PiiPoon taidelähtöisiä projekteja ja hankkeita toteutetaan yhteistyössä kulttuuri, sosiaali- ja terveysalan ja opetus- ja kasvatusalojen sekä monenlaisten työyhteisöjen kanssa. Yhteistyökumppaneina on myös yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Yhteistyökumppaneina on mm. kuntia, kaupunkeja, yksityisiä toimijoita, yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä yliopistoja ja ammattikorkeakouluja.

PiiPoo on tehnyt pitkäkestoista yhteistyötä Lempäälän kunnan kulttuurikasvatusohjelma KULTTUURIRAPPUSTEN kehittämisessä ja tuottamisessa.

PiiPoo on Opetusministeriön ylläpitämän suomalaisten Suomen Lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsen. PiiPoo muodostaa yhdessä Tampereen Taite yksikön, kulttuuripalveluiden ja Lempäälän kunnan kanssa Pirkanmaan Taikalampun, jonka tehtävänä on erityistä tukea tarvitsevien lasten kulttuuripalvelujen määrän ja laadun kehittäminen.

PiiPoo on Suomen Nuorisosirkusliiton jäsen.

PiiPoon suunnittelutyöryhmässä on mukana lastenkulttuurin tuottamisen ammattilaisten lisäksi edustajia mm. kuvataiteen, tanssin, teatterin, elokuvan, musiikin ja arkkitehtuurin parista. Lisäksi toiminnan kehittämisen tukena on edustajia erityis- ja vammaisjärjestöistä sekä lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen asiantuntijoita.

 

PiiPoon toimintaa ylläpitää voittoa tavoittelematon Lasten ja nuorten kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry.

Y-tunnus 2031456-8

PiiPoon hallituksen jäsenet vuonna 2014-2015 ovat:
Tuula Petäkoski-Hult, pj., erikoistutkija/ VTT, Lempäälän kunnanhallituksen pj.
Karo-Liina Kähkölä, vpj., ohjaaja-käsikirjoittaja
Tuula Martikainen, kirjastoneuvos
Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja Kulttuurikeskus PiiPoo
Katariina Kähkölä, Lasten- ja nuortenkoti Noisniemen johtaja
Taina Väisänen, arkkitehti
varajäsen: Elina Rintala, näyttelijä