Lempäälän Kulttuurirappuset

Kulttuurirappuset –RAppuset logo
Lempäälän kunnan lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma

Kulttuurirappusten tavoitteena on tehdä lapsille ja nuorille tutuksi eri taiteen muotoja ja turvata jokaiselle lempääläiselle lapselle ja nuorelle tasavertainen mahdollisuus osallistua ja kokea taiteen ja kulttuurin maailma. Kulttuurikeskus PiiPoo on aktiivisesti mukana tuottamassa ja kehittämässä ohjelman sisältöjä.

Päivähoidon Kulttuurirappuset suunnataan niin, että kaikille 5-vuotiaille on laajempi Sirkussukellus -taideprojekti.
Lisäksi kahdessa Lempäälän päiväkodissa toteutetaan Taiteilija päiväkodissa projekti. Lukuvuoden 2016-2017 taiteenlajeina on teatteri ja kuvataide.

Jokaisella alakoululuokalle viedään kahden oppitunnin mittainen taidetyöpaja osaksi koulupäivää.Koulujen oppilaista PiiPoon tuottamaan toimintaan vuonna 2016-2017 osallistuvat perusopetuksen esiopetus ja 1. -luokat, 3. -luokat (projekti toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan Tanssiopiston kanssa) sekä 4. -luokat.

 

Ohjelman arvot ja tavoitteet:

-Lapsen osallisuuden ja toimijuuden tukeminen

-Lapsen oman ajattelun ja uusien näkökulmien herättäminen

-Lasten keskinäisen vuorovaikutuksen ja uusien kokemusten kautta tapahtuvan oppimisen tukeminen

-Lapsen oman ilmaisun ja onnistumisen kokemusten mahdollistaminen

-Lapsen oman kulttuurin arvostus ja näkyväksi tekeminen

-Toimintaympäristöjen yhteisöllisyyden tukeminen

-Aikuinen–lapsi yhteisöjen vuorovaikutuksellisuuden tukeminen

-Tasa-arvoisen kulttuurikasvatuksen toteutuminen Lempäälän varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa

-Oppimisympäristöjen monimuotoistaminen

Hallinto

Toiminnan rahoittaa Lempäälän kunta ja sen kehittämiseen saadaan tukea opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurikeskusten toiminta-avustuksesta.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä Lempäälän koulujen ja päivähoidon kulttuurivastaavista koottujen työryhmien kanssa. Kulttuurirappuset ohjelmaa suunnittelee ja hallinnoi Lempäälän kunnan LAKU- lastenkulttuurin työryhmä, joka koostuu sivistystoimen, päivähoidon, sosiaali- ja vammaispalveluiden, PiiPoon sekä taiteenperusopetuksen edustajista.

Lue lisää:

http://www.lempaala.fi/palvelut/kasvatus-ja-opetus/koulutus/kulttuurirappuset/