TAIDEVALKKU - Lempäälä -hanke

Lastenkulttuurin saavutettavuuden kehittäminen -
Lempäälän koulujen TAIDEVALKKU-hanke 2017-2018


Hanke on osa hallitusohjelman asettamaa kulttuuriministeriön lastenkulttuurin saavutettavuuden kärkihanketta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lempäälän kunnan ja kulttuurikeskus PiiPoon kanssa.

Hankkeessa toteutetaan 22 koulupäivän jälkeistä taideharrastuskerhoja. Kerhot on suunnattu eskari- 6.luokkalaisille. Kerhot kokoontuvat seuraavilla kouluilla:

  • Kelho
  • Kulju
  • Kuokkala
  • Lastunen
  • Lempoinen
  • Mattila
  • Moisio
  • Nurmi
  • Säijä
  • Sääksjärvi

Sisällöt pohjautuvat lasten toiveisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Kerhoja ohjaavat taiteen ammattilaiset.  Taidevalkku-hankkeen toiminta vahvistaa lasten luovuutta, kulttuurikompetenssia sekä lisää oppilaiden ja kouluyhteisön tietoisuutta omasta kulttuuriympäristöstä sekä tukee rohkeutta osallistua ja synnyttää taidetoimintaa. Toiminta kehittää koulujen osallisuutta tukevaa ilmapiiriä sekä tukee oppilaiden vuorovaikutus- ja työskentelytaitojen kehitystä. Tavoitteena on samalla vahvistaa koulun toimintakulttuuria, jossa koulun tilat ovat iltapäivisin (kello 12−16) monipuolisessa lasten harrastekäytössä.

Taidevalkku-hanke huipentuu toukokuussa 2018 PiiPoossa kaikkien kerhojen yhteiseen Taidevalkku-festariin.