Asiantuntijapalvelut

PiiPoon asiantuntijapalveluita toteutetaan tilauksesta yritysten ja yhteisöiden tarpeisiin räätälöiden

Palveluja toteuttavat ammattitaitoiset ja koulutetut asiantuntijat.

• PROJEKTI- JA HANKEOSAAMINEN, KEHITYSTYÖ

PiiPoon asiantuntijuutta on taiteen ja kulttuuritoiminnan tuottaminen, räätälöinti ja tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä ja yhteisöissä. PiiPoo suunnittelee ja toteuttaa vuosittain useita taidetoimintoja tarvelähtöisesti. 

PiiPoo toteuttaa ja koordinoi myös laajempia kulttuurihankkeita (mm. SYTYKE – Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden valtakunnallinen ja kansainvälinen lastenkulttuurihanke ja TATKU- taiteesta työtä ja kulttuurista hyvinvointia -hanke Pirkanmaalla 2013->). Projektit ja hankkeet toteutuvat yhteistyössä monialaisten kumppanien kanssa. PiiPoo voi hakea hankkeisiin keskitetysti yhteisrahoitusta.

Projekteissa ja hankkeissa luodaan uusia ja juurrutetaan jo hyväksi havaittuja toimintamalleja ja kulttuurin- ja luovienalojen palveluja osaksi eri toimialojen arkea. PiiPoo on laajasti verkottunut ja toimii yhteistyöhankkeissa useiden eri kumppanien kanssa. Yhteisen ajattelun ja yhteistyön tuoma monimuotoisuus hyödyttää ristiin kaikkia PiiPoon kumppaneita.

Kumppaniksi PiiPoon hankkeisiin tai projektiin?
Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut kumppanuudesta kulttuurihankkeessa tai olet kiinnostunut projektin toteuttamisesta omassa yhteisössäsi.

Kysy lisää: toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu +358400 433 722, pilvi.kuitu(a)kulttuuripiipoo.fi

• SPARRAUS

PiiPoon kulttuuripalvelujen muotoilu- ja tuotteistamisosaaminen pohjautuu laajaan kokemukseen sekä alan koulutukseen. PiiPoo on kehittänyt vuodesta 2005 kulttuuri- ja taidetoimintaan perustuvia palveluja eri kohderyhmille. Tätä osaamista jaamme yhdistyksille ja yrityksille räätälöidyissä sparrauksissa. Sparraajana toimii PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu, joka on suomalaisen yhdistyskehittäjäverkoston jäsen (lue lisää: http://www.kolmaslahde.fi/tukea/kehittajaverkosto). Toiminnallisten sparrausten ja työnohjauksen asiantuntijana toimivat PiiPoon yhteisötaiteilijat.

Kysy lisää: toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu +358400 433 722, pilvi.kuitu(a)kulttuuripiipoo.fi

• TÄYDENNYSKOULUTUS

PiiPoo toteuttaa myös eri alojen ammattilaisille täydennyskoulutusta taidelähtöisten toiminnan mahdollisuuksista ja menetelmistä.

Lue lisää täältä!