Lempäälän Kulttuurirappuset

Kulttuurirappuset –
Lempäälän kunnan lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma

Kulttuurirappusten tavoitteena on tehdä lapsille
ja nuorille tutuksi eri taiteen muotoja ja turvatajokaiselle lempääläiselle lapselle ja nuorelle tasavertainen mahdollisuus osallistua ja kokea taiteen ja kulttuurin maailma. Kulttuurikeskus PiiPoo on aktiivisesti mukana tuottamassa ja kehittämässä ohjelman sisältöjä.

Päivähoidon Kulttuurirappuset suunnataan niin,
että kaikille 5-vuotiaille on laajempi Sirkussukellus -taideprojekti.Lisäksi kolmessa Lempäälän päiväkodissa toteutetaan Taiteilija päiväkodissa projekti.

Jokaisella alakoululuokalle viedään kahden oppitunnin mittainen taidetyöpaja osaksi koulupäivää. Koulujen oppilaista PiiPoon tuottamaan toimintaan vuonna 2019-2020 osallistuvat perusopetuksen esiopetus, 5.-luokat ja Eha-luokat.

 

Ohjelman arvot ja tavoitteet:

-Lapsen osallisuuden ja toimijuuden tukeminen

-Lapsen oman ajattelun ja uusien näkökulmien herättäminen

-Lasten keskinäisen vuorovaikutuksen ja uusien kokemusten kautta tapahtuvan oppimisen tukeminen

-Lapsen oman ilmaisun ja onnistumisen kokemusten mahdollistaminen

-Lapsen oman kulttuurin arvostus ja näkyväksi tekeminen

-Toimintaympäristöjen yhteisöllisyyden tukeminen

-Aikuinen–lapsi yhteisöjen vuorovaikutuksellisuuden tukeminen

-Tasa-arvoisen kulttuurikasvatuksen toteutuminen Lempäälän varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa

-Oppimisympäristöjen monimuotoistaminen

Hallinto

Toiminnan rahoittaa Lempäälän kunta ja sen kehittämiseen saadaan tukea
opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurikeskusten toiminta-avustuksesta.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä Lempäälän koulujen ja päivähoidon kulttuurivastaavista koottujen työryhmien kanssa. Kulttuurirappuset ohjelmaa suunnittelee ja hallinnoi Lempäälän kunnan LAKU- lastenkulttuurin työryhmä, joka koostuu sivistystoimen, päivähoidon, sosiaali- ja vammaispalveluiden, PiiPoon sekä taiteenperusopetuksen edustajista.

Lue lisää
http://www.lempaala.fi/palvelut/kasvatus-ja-opetus/koulutus/kulttuurirappuset/


OHJELMA 2019-2020
Eskarit: Eskarit, Taide leikkii -paja (Kulttuurikeskus PiiPoo)

2. lk. Hyvä kirja -kirjavinkkaus (Lempäälän kirjastot)
3. lk. Onnimannista matikka – runosta käsityöksi (Näpsä)
5. lk. Historia Elää (Kulttuurikeskus PiiPoo)
6. lk. Yrityskylä (Lempäälän kunta)
8. lk. Taidetestaajat 

VARHAISKASVATUS
* 5-vuotiaiden Sirkussukellus-kokonaisuus
* Taitelija päiväkodissa -projektit