Lempäälän Kulttuurirappuset

Lempäälän kulttuurirappuset

 

Kulttuurirappuset –
Lempäälän kunnan lasten ja nuorten kulttuurikasvatusohjelma

Kulttuurirappusten tavoitteena on tehdä lapsille ja nuorille tutuksi eri taiteen muotoja ja turvata jokaiselle lempääläiselle lapselle ja nuorelle tasavertainen mahdollisuus osallistua ja kokea taiteen ja kulttuurin maailma. Kulttuurikeskus PiiPoo on aktiivisesti mukana tuottamassa ja kehittämässä ohjelman sisältöjä.

Varhaiskasvatuksen Kulttuurirappusissa toteutetaan kaikille 5-vuotiaille laajempi, koko lukuvuoden kestävä Sirkussukellus -taideprojekti sekä Taiteilija päiväkodissa -projekti, jossa taiteilija työskentelee tietyn jakson päivähoidon arjessa.

Alakouluilla toteutetaan kahden oppitunnin mittaiset taidetyöpajat osana koulupäivää kullekin luokalle. Lukuvuonna 2020-2021 Kulttuurikeskus PiiPoo toteuttaa 5. luokkalaisille etätaidetyöpajan sekä Minä harrastan taidetta-kerhot osana iltapäivätoimintaa vaativan erityisen tuen oppilaille.

 

Ohjelman arvot ja tavoitteet:

  • Lapsen osallisuuden ja toimijuuden tukeminen
  • Lapsen oman ajattelun ja uusien näkökulmien herättäminen
  • Lasten keskinäisen vuorovaikutuksen ja uusien kokemusten kautta tapahtuvan oppimisen tukeminen
  • Lapsen oman ilmaisun ja onnistumisen kokemusten mahdollistaminen
  • Lapsen oman kulttuurin arvostus ja näkyväksi tekeminen
  • Toimintaympäristöjen yhteisöllisyyden tukeminen
  • Aikuinen–lapsi yhteisöjen vuorovaikutuksellisuuden tukeminen
  • Tasa-arvoisen kulttuurikasvatuksen toteutuminen Lempäälän varhaiskasvatuksessa ja alakouluissa
  • Oppimisympäristöjen monimuotoistaminen

Hallinto

Toiminnan rahoittaa Lempäälän kunta ja sen kehittämiseen saadaan tukea
opetus- ja kulttuuriministeriön lastenkulttuurikeskusten toiminta-avustuksesta.

Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä Lempäälän koulujen ja päivähoidon kulttuurivastaavista koottujen työryhmien kanssa. Kulttuurirappuset ohjelmaa suunnittelee ja hallinnoi Lempäälän kunnan LAKU- lastenkulttuurin työryhmä, joka koostuu sivistystoimen, päivähoidon, sosiaali- ja vammaispalveluiden, PiiPoon sekä taiteenperusopetuksen edustajista.