I AM HOPE - MINÄ OLEN TOIVO

TOSI LABRA työskentelyä,  

I AM HOPE  - MINÄ OLEN TOIVO 2022-2024 on taideprojekti, jossa toteutetaan tapahtumia ja työpajoja nuorille ja nuorten kanssa

Syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana neljässä Operaatio Pirkanmaan yhteistyökunnassa   toteutetaan nuorten TOSI-labra -taideryhmiä, Minä olen toivo -taidetyöpajoja sekä valmistellaan kevään 2023 päätapahtumaa yhdessä TOSI-hankeen kanssa (www.thl.fi/tosi).   

Hanke nostaa keskiöön nuorten ajatuksia tulevaisuudesta, toivottomuudesta ja toivosta. Taidemenetelmiin pohjautuva työskentely tukee nuorten hyvinvointia, luovuutta ja merkityksellisyyden kokemuksia. Työpajoissa ja kohtaamisissa pääsee tutustumaan itseensä, toisiin ja kokemaan vertaisuutta.   

Kevät 2023 TOSI -tapahtuma on nuorten taiteen, ajatusten ja äänen kajauttava monitaiteinen ja monipäiväinen tapahtuma, jossa puheenjohtajuus on nuorilla itsellään. Tapahtumaviikolla I AM HOPE -työpajoissa on mukana nuoria ja taitelijoita projektin slovenialaisen kumppanin Pionirski Domin ryhmistä.

Projektia koordinoi Kulttuurikeskus PiiPoo ja sitä rahoitetaan Operaatio Pirkanmaan ja Euroopan Unionin Erasmus+ yhteisrahoituksella.

Lisätietoja:

Kulttuurikeskus PiiPoo
toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu
pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi
0400 433 722 

AJANKOHTAISTA:

I AM HOPE -taidetyöpaja nuorille Tredun Virta-kampuksella pe 9.9. kello 9-11, järjestäjä Kulttuurikeskus PiiPoo

Nuorille suunnatussa työpajassa tehdään taidelähtöisiä harjoitteita, joissa tutkitaan suhdetta itseen, muihin ja ympäröivään maailmaan. Ei vaadi ennakkotaitoja eikä taiteellista suuntautuneisuutta. Työpaja tukee jaksamista ja hyvinvointia, rentouttaa ja antaa keinoja oman tekemisen havainnointiin.

Erasmus+ -hanke I AM HOPE on nuorille suunnattu yhteishanke slovenialaisen kulttuurikeskus Pionirski Domin kanssa. Tavoitteena on tukea haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria taidelähtöisin menetelmin ja tuoda näkyväksi nuorten ajatuksia tulevaisuudesta ja toivosta.

Taidepajamme on mukana European Year of the Youth 2022 tapahtumakartalla:
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en


Lisätietoja: katriina.nylund@kulttuuripiipoo.fi

 

I am hope -logo

 

I AM HOPE – MINÄ OLEN TOIVO 2022-2024 is an art project that will run events and workshops for and with young people

During autumn 2022 and spring 2023, TOSI-labra art groups for young people, I AM HOPE art workshops and the preparation of the main event for spring 2023 will be carried out in four Operation Pirkanmaa cooperation municipalities together with TOSI-project (www.thl.fi/tosi).  

The project will focus on young people's ideas about the future, hopelessness and hope. Art-based work supports young people's well-being, creativity and sense of meaningfulness. The workshops and encounters will allow young people to get to know themselves, others and experience peer-to-peer.  

Spring 2023 TOSI is a multi-artistic event, chaired by the young people themselves, that echoes the art, ideas and voices of young people. During the event week, I AM HOPE workshops will involve young people and artists from the groups of the project's Slovenian partner Pionirski Dom. 

I AM HOPE is coordinated by the Cultural Centre PiiPoo and co-funded by Operation Pirkanmaa and the European Union Erasmus+-programme.

For more information:

Pilvi Kuitu, executive manager
Cultural Centre PiiPoo
pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi
p. 0400 433 722

 

NEWS:

I AM HOPE -workshop for young people in Tredu (Tampere Vocational College), in Virta-campus Fri 9.9. 9-11, organised by Cultural Centre PiiPoo

The workshop for young people will include art-based exercises that explore the relationship with the self, others and the world around us. No prior knowledge or artistic orientation is required. The workshop supports your ability to cope and well-being, relaxes you and gives you ways of observing what you are doing.

The Erasmus+ project I AM HOPE is a joint project for young people with the Slovenian cultural centre Pionirski Dom. The aim is to support young people in challenging life situations through art-based methods and to make visible young people's ideas about the future and hope.

Our art workshop is on the Activities Map of the European Year of the Youth 2022:
https://europa.eu/youth/year-of-youth_en

More information: katriina.nylynd@kulttuuripiipoo.fi

Tosi tanssi

Eu logo

Operaatio Pirkanmaa -logo