I AM HOPE - MINÄ OLEN TOIVO

TOSI LABRA työskentelyä,  

I AM HOPE  - MINÄ OLEN TOIVO 2022-2024 on taideprojekti, jossa toteutetaan tapahtumia ja työpajoja nuorille ja nuorten kanssa.

Operaatio Pirkanmaan yhteistyökunnassa toteutetaan nuorten TOSI-labra -taideryhmiä, Minä olen toivo -taidetyöpajoja sekä tapahtumia yhdessä TOSI-hankeen kanssa (www.thl.fi/tosi).   

Hanke nostaa keskiöön nuorten ajatuksia tulevaisuudesta, toivottomuudesta ja toivosta. Taidemenetelmiin pohjautuva työskentely tukee nuorten hyvinvointia, luovuutta ja merkityksellisyyden kokemuksia. Työpajoissa ja kohtaamisissa pääsee tutustumaan itseensä, toisiin ja kokemaan vertaisuutta.   

Kevät 2023 TOSI -tapahtuma on nuorten taiteen, ajatusten ja äänen kajauttava monitaiteinen ja monipäiväinen tapahtuma, jossa puheenjohtajuus on nuorilla itsellään. Tapahtumaviikolla I AM HOPE -työpajoissa on mukana nuoria ja taitelijoita projektin slovenialaisen kumppanin Pionirski Domin ryhmistä.

Projektia koordinoi Kulttuurikeskus PiiPoo ja sitä rahoitetaan Operaatio Pirkanmaan ja Euroopan Unionin Erasmus+ yhteisrahoituksella.

Lisätietoja:

Kulttuurikeskus PiiPoo
toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu
pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi
0400 433 722 

 

I am hope -logo

 

I AM HOPE – MINÄ OLEN TOIVO 2022-2024 is an art project that will run events and workshops for and with young people

During autumn 2022 and spring 2023, TOSI-labra art groups for young people, I AM HOPE art workshops and the preparation of the main event for spring 2023 will be carried out in four Operation Pirkanmaa cooperation municipalities together with TOSI-project (www.thl.fi/tosi).  

The project will focus on young people's ideas about the future, hopelessness and hope. Art-based work supports young people's well-being, creativity and sense of meaningfulness. The workshops and encounters will allow young people to get to know themselves, others and experience peer-to-peer.  

Spring 2023 TOSI is a multi-artistic event, chaired by the young people themselves, that echoes the art, ideas and voices of young people. During the event week, I AM HOPE workshops will involve young people and artists from the groups of the project's Slovenian partner Pionirski Dom. 

I AM HOPE is coordinated by the Cultural Centre PiiPoo and co-funded by Operation Pirkanmaa and the European Union Erasmus+-programme.

For more information:

Pilvi Kuitu, executive manager
Cultural Centre PiiPoo
pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi
p. 0400 433 722

 

 

Tosi tanssi

Eu logo

Operaatio Pirkanmaa -logo