TAIKUSYDÄN -yhteistyö

Taikusydän valtakunnallinen alueverkostoTaikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien monialaisen ja poikkihallinnollisen koordinaation, kehittämisen ja viestinnän solmukohta. Kehitämme ja levitämme verkostomme kanssa ratkaisuja, joilla taiteen ammattilaisten ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita. Keräämme, koostamme ja viestimme tutkimus- ja hanketiedosta, hyvistä käytännöistä ja toiminta- ja rahoitusmalleista.

https://taikusydan.turkuamk.fi/

Taikusydän sykkii Turun ammattikorkeakoulussa. Pääyhteistyökumppanit ovat Taiteen edistämiskeskus, Kuopion, Tampereen ja Turun kaupungit, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen Hyvinvointivoimala, Kulttuurikeskus PiiPoo, Läntinen tanssin aluekeskus ja Terveyttä kulttuurista mielenterveysseura ry. Toimintaa rahoittavat Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki, Turun yliopisto, Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto sekä Turun ammattikorkeakoulu.

Taikusydämen tärkeä tehtävä on alaan liittyvän tutkimus- ja hanketiedon kerääminen ja hyödyntäminen osana tieto- ja hyvinvointijohtamista. Taikusydämen käynnistämä tutkijaverkosto toimii valtakunnallisena taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin teemoista kiinnostuneiden tutkijoiden yhteistyöfoorumina. Se kokoaa yhteen alan koulutusta ja tutkimusta sekä vaikuttaa tutkimustiedon yleistajuistamiseen ja monialaiseen käsitteistön määrittelyyn.

 
Taikusydän:

©       vakiinnuttaa taidetta ja hyvinvointia yhdistäviä toimintamalleja osaksi hyvinvointipalveluita

©       kehittää rakenteita ja rahoitusmalleja sektorirajat ylittävänä yhteistyönä

©       kokoaa, levittää ja hyödyntää tutkimus- ja hanketietoa

©       käynnistää valtakunnallisen tutkijaverkoston toiminnan

©       tehostaa alan viestintää ja keskustelee käsitteistä

©       edistää alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja yhteistyötä

 

PiiPoon Taikusydän -alueverkostotyö

Taikusydämen toiminta jalkautuu alueille alueverkostojen avulla. Tavoitteena on, että vuoden 2018 lopussa Suomessa toimii alueverkostoja tai -keskuksia, jotka kehittävät ratkaisuja taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksiä hyödyntävien palveluiden pysyvään rahoittamiseen ja tuottamiseen. Vuoden 2016 aikana alueverkostojen toimintamallia kehitetään Turun seudulla, Pirkanmaalla ja Itä-Suomessa.

 

Pirkanmaalla pilottikumppanina on Kulttuurikeskus PiiPoo, jonka kanssa kuvataan ja pilotoidaan aluekeskuksen (”TEIJO-keskus”) toimintamalli Pirkanmaalla ja selvitetään, miten kulttuurin hyvinvointipalveluita voidaan pysyvästi tuottaa ja rahoittaa Pirkanmaan alueella. Alueverkosto/aluekeskus varmistaa yhteyden alueensa tuleviin sote-, kunta- ja itsehallintorakenteisiin, nostaa ideoita yhteyspisteelle sekä linkittää toimijoita yhteen suurempien rahoitusten ja toimintamallien levittämisen mahdollistamiseksi.

Kulttuurikeskus PiiPoon asiantuntija toimii Taikusydämen alueellisena, Pirkanmaan yhteyshenkilönä ja asiantuntijana sekä projektiryhmän jäsenenä, jonka kanssa kehitetään yhdessä alueellista toimintamallia ja osaamisen jakamista. 

Ota yhteyttä! Löydät meidät Facebookista ja Twitteristä @Taikusydan sekä Innokylästä:https://www.innokyla.fi/web/verkosto1195361.

Liity uutiskirjelistallemme: anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi.                                                                           

Anna-Mari Rosenlöf, Projektipäällikkö                                   
Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia                        
anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi, p. 050 5985257             

Tutkijaverkosto:
Liisa Laitinen
, projektisuunnittelija
liisa.laitinen@utu.fi, p. 050 468 7263

Pirkanmaan alueverkosto:
Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja

Kulttuurikeskus PiiPoo, Lempäälä
pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi, p. 0400 433722