TAIKUSYDÄN -yhteistyö

Pirkanmaan taikusydän alueverkosto logo

Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto on avoin kaikille kulttuurin ja hyvinvoinnin ammattilaisille, organisaatioille, kunnille, hyvinvointialueen toimijoille ja yhteisöille sekä alan opiskelijoille.

Pirkanmaan verkostotyö perustuu asiantuntijuuden jakamiseen, yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin sekä monialaiseen sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan ammattilaisten yhteistyöhön. Pirkanmaan alueverkosto on toiminnallinen ja tavoitteellinen toimija, joka kehittää saavutettavia ja jatkuvasti saatavilla olevien taide- ja kulttuuripalveluiden tarjontaa ja tukee alan kehittymistä aina ruohonjuuritasolta strategioihin.

Verkoston keskeisiä tavoitteita ovat

 • edistää Pirkanmaalla taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä tukevien palveluiden ja rakenteiden syntymistä
 • lisätä kulttuurihyvinvoinnin tunnettuutta ja vaikuttavuutta
 • tiivistää sote-, kunta- ja kulttuuritoimijoiden (SOTEKU) suunnitelmallista yhteistyötä
 • parantaa Pirkanmaan alueen kulttuuritoimijoiden ja -laitosten valmiuksia tuottaa hyvinvointia tukevia, saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita
 • edistää palveluiden saatavuutta kaikkialla Pirkanmaalla
 • juurruttaa kehitettyjä hyväksi todettuja, vaikuttavia toimintamalleja ja taide- ja kulttuuripalveluja pysyväksi toiminnaksi hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen palvelurakenteisiin.

Yhteinen kehittäminen liittyy kiinteästi Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoon yhteistyössä Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointityöryhmän Kultun kanssa. Kultussa ovat mukana Pirkanmaan hyvinvointialue, Pirkanmaan liitto, THL, Tampereen kaupunki, Lempäälän kunta sekä kulttuurikentän ja kulttuurihyvinvoinnin edustajina Kulttuurikeskus PiiPoo, Tampereen Teatteri ja Työväen musiikkitapahtuma.

Pirkanmaan verkoston jäsenet kehittävät yhdessä ja toteuttavat monialaisia yhteishankkeita sekä osallistuvat aktiivisesti valtakunnalliseen kehittämiseen. 


PIRKANMAAN VERKOSTON AAMUKAHVIT KEVÄÄLLÄ 2024!

Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto järjestää kuukausittain teemoitetut aamukahvit alueen kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisille.

Kevään 2024 Taikusydän kulttuurihyvinvoinnin ETÄaamukahvien ajakohdat:

Ma 22.1.2024 klo 8.30-10.20

Ti 20.2.2024 klo 8.30-10.20

Ti 26.3.2024 klo 8.30-10.20

To 18.4.2024 klo 8.30-10.20

To 23.5.2024 klo 8.30-10.20 mahdollisesti live!

Tervetuloa mukaan! Teams-linkki aamukahveille tulee aina pari päivää ennen kutakin tapaamista Pirkanmaan Taikusydän -alueverkoston facebook-ryhmään. Liittymislinkkiä / kalenteritapahtumaa ei lähetetä erikseen sähköpostilla, joten kirjaa kevään 2024 päivät omaan kalenteriisi.

Verkoston tapaamisista ja ajankohtaisista asioista viestitään Pirkanmaan Taikusydän-alueverkoston Facebook-ryhmässä.


KulttuuriTEAviisarin Kuntokouluun tiistaina 13.2.2024 klo 12.00-15.00

Miten kulttuurihyvinvointi toteutuu kuntien, hyvinvointialueen ja kulttuurikentän yhdyspinnoilla ja osana hyte-työtä? Kuntokoulussa paneudumme Pirkanmaan kulttuurihyvinvointikuntoon ja työstämme tulevaisuuden askelmerkkejä yhdessä. Muun muassa KulttuuriTEAviisarista saatavan tiedon avulla kulttuurihyvinvoinnin edistämistä voidaan suunnitella, johtaa ja arvioida entistä paremmin.

Kenelle? Tilaisuus on räätälöity kuntien ja hyvinvointialueen kulttuurin ja hyvinvoinnin johtamisesta vastaaville, hyvinvointi- ja kulttuurikoordinaattoreille, päättäjille sekä kulttuuri- ja taidetoimintaa kehittäville ja tuottaville toimijoille. Koolla on siis monialainen ja monipuolinen osaajajoukko ympäri Pirkanmaata.

Missä? Tiistaina 13.2.2024 klo klo 12-15, Finn-Medi 5, Iso kokoushuone, käyntiosoite: Biokatu 12, Tampere.

Ohjelma julkaistaan ja ilmoittautuminen aukeaa tammikuussa. Ensimmäiset 60 ilmoittautunutta mahtuu mukaan live-toteutukseen.

Tilaisuuden järjestää Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaryhmä Kultu:

Pirkanmaan hyvinvointialue | Kulttuurikeskus PiiPoo | Tampereen kaupunki | Pirkanmaan liitto | THL | Lempäälän kunta | Sastamalan kaupunki | Tampereen Teatteri | Pirkanmaan Tanssin Keskus | yhteistyössä Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto kanssa.


 

UUSI PIRKANMAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA on valmistunut.

Suunnitelman löydät täältä

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointi-suunnitelma on strateginen, päivittyvä asiakirja. Suunnitelmaa päivitetään seuraavina vuosina kun 1.1.2023 aloittavan hyvinvointialueen rakenteet muodostuvat ja vakiintuvat. Suunnitelma esittää yhteisen vision, kehittämisen painopisteet ja tavoitteet sekä kokoaa kohdennettuja toimenpiteitä kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi Pirkanmaalla.

Suunnitelma linjaa, että hyvinvointialueen toimijat, sen kumppanit, Pirkanmaan kunnat, kolmas sektori, kulttuurikenttä ja elinkeinoelämä toimeenpanevat pitkäjänteisessä yhteistyössä suunnitelmassa asetettuja tavoitteita.

Suunnitelman julkistamiseen ja käyttöönottoon liittyen järjestetään erilaisia tilaisuuksia vuoden 2023 aikana! Saat tapahtumista tietoa mm. tältä sivulta sekä Taikusydän Pirkanmaa Facebook -ryhmästä. 

 

suttula

Lapset maalamassa yhteisötaideteosta Suttu-näyttelyssä syksyllä 2022/Kulttuurikeskus

 

VERKOSTON KOORDINOINTI JA YHTEYSHENKILÖT

Pirkanmaan alueverkostoa koordinoivat Kulttuurikeskus PiiPoo (keskuksen esittelyn voit lukea sivuiltamme täältä) ja Tampereen kaupungin Sivistyspalvelut.
Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja | 0400 433 722 | pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi
Pilvi Nissilä, kulttuurihyvinvoinnista vastaava suunnittelija | 040 728 7282 | pilvi.nissila@tampere.fi

 

 Taikusydän alueverkostot

 

Valtakunnallinen TAIKUSYDÄN -yhteyspiste

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteistyöverkosto. Kehitämme ja levitämme verkostomme kanssa ratkaisuja, joilla taiteen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

Lue lisää: taikusydän.turkuamk.fi

 • Kokoamme yhteen tietopankkiin taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tietoa, julkaisuja, käytäntöjä ja hyviä toimintamalleja.
 • Viestimme ja välitämme tietoa kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista asioista, tutkimuksesta, hankkeista sekä toimijoista. Tilaa uutiskirjeemme! Tutustu myös Taidetutka-verkkolehteen.
 • Koordinoimme valtakunnallista tutkijaverkostoa ja teemme alan tutkimusta tunnetummaksi.
 • Edistämme alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä. Toimimme valtakunnallisesti neljäntoista alueverkoston kautta Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Satakunnassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Länsi-Suomessa, Uudellamaalla, Lapissa, Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa.
 • Kytkemme yhteen alan toimijoita ja rakennamme yhteistyötä hyvien käytäntöjen levittämiseksi sekä uusien toimintamallien kehittämiseksi.
 • Toimimme kehittämiskumppanina erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä, järjestämme tapahtumia sekä kehitämme kouluttajaverkoston toimintaa.
 • Vaikutamme päätöksentekoon ja asenteisiin. Asiantuntijamme ja yhteistyökumppanimme ovat mukana useissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikallisissa ja alueellisissa työryhmissä.
 • Olemme perustajajäsenenä valtakunnallisessa Kulttuurihyvinvointipoolissa, joka on valtakunnallisista kulttuurihyvinvoinnin toimijoista koostuva asiantuntijaelin. Kulttuurihyvinvointipoolin tavoitteena on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta ja uudistuvaa työelämää.

 

Toteuttajat

Taikusydäntä hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu. Toimimme lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintaamme rahoittavat Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki, Turun yliopisto, sekä Turun ammattikorkeakoulu.