TAIKUSYDÄN -yhteistyö

Pirkanmaan taikusydän alueverkosto logo

PIRKANMAAN TAIKUSYDÄN -kulttuurihyvinvointi alueverkosto

Pirkanmaan Taikusydän -alueverkosto on avoin kaikille kulttuurin ja hyvinvoinnin ammattilaisille, organisaatioille, kunnille ja yhteisöille sekä alan opiskelijoille.
Pirkanmaan verkostotyö perustuu asiantuntijuuden jakamiseen, yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin sekä monialaiseen sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurialan ammattilaisten yhteistyöhön. Pirkanmaan alueverkosto on toiminnallinen ja tavoitteellinen toimija, joka kehittää saavutettavia ja jatkuvasti saatavilla olevien taide- ja kulttuuripalveluiden tarjontaa ja tukee alan kehittymistä aina ruohonjuuritasolta strategioihin. 

Verkoston keskeisiä tavoitteita ovat

 • edistää Pirkanmaalla taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksiä tukevien palveluiden ja rakenteiden syntymistä
 • lisätä kulttuurihyvinvoinnin tunnettuutta ja vaikuttavuutta
 • tiivistää sote-, kunta- ja kulttuuritoimijoiden (SOTEKU) suunnitelmallista yhteistyötä
 • parantaa Pirkanmaan alueen kulttuuritoimijoiden ja -laitosten valmiuksia tuottaa hyvinvointia tukevia, saavutettavia taide- ja kulttuuripalveluita
 • edistää palveluiden saatavuutta kaikkialla Pirkanmaalla
 • juurruttaa kehitettyjä hyväksi todettuja, vaikuttavia toimintamalleja ja taide- ja kulttuuripalveluja pysyväksi toiminnaksi hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen palvelurakenteisiin.

Yhteinen kehittäminen liittyy kiinteästi Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoon yhteistyössä Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointityöryhmän Kultun kanssa. Kultussa ovat mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan liitto, THL, Tampereen kaupunki, Oriveden kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo.
Pirkanmaan verkoston jäsenet kehittävät yhdessä ja toteuttavat monialaisia yhteishankkeita sekä osallistuvat aktiivisesti valtakunnalliseen kehittämiseen. 

TOIMINTA 2021

Pirkanmaan Taikusydän järjestää kuukausittain aamukahvit alan ammattilaisille sekä vuosittain kaksi verkostotapaamista. Verkoston tapaamisista ja ajankohtaisista asioista viestitään Pirkanmaan Taikusydämen alueverkoston Facebook -ryhmässä.
Pirkanmaan Taikusydän-alueverkosto organisoituu selkeämmäksi yhteistyön alustaksi ja avaa omat nettisivut vuoden 2021 aikana. Tätä työtä edistämään on perustettu nyrkkiryhmä.
Pirkanmaan Taikusydän -verkosto ja alueellinen Kultu-ryhmä laativat Kulttuurista hyvinvoiva Pirkanmaa 2021–2024 -tietopaketin kesän 2021 kuntavaalien alla.

VERKOSTON KOORDINOINTI JA YHTEYSHENKILÖT

Pirkanmaan alueverkostoa koordinoivat Kulttuurikeskus PiiPoo (keskuksen esittelyn voit lukea sivuiltamme täältä) ja Tampereen kaupungin Sivistyspalvelut.
Pilvi Kuitu, toiminnanjohtaja | 0400 433 722 | pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi
Pilvi Nissilä, kulttuurihyvinvoinnista vastaava suunnittelija | 040 728 7282 | pilvi.nissila@tampere.fi

 

 Taikusydän alueverkostot

 

Valtakunnallinen TAIKUSYDÄN -yhteyspiste

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteistyöverkosto. Kehitämme ja levitämme verkostomme kanssa ratkaisuja, joilla taiteen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyö saadaan pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita.

Lue lisää: taikusydän.turkuamk.fi

 • Kokoamme yhteen tietopankkiin taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tietoa, julkaisuja, käytäntöjä ja hyviä toimintamalleja.
 • Viestimme ja välitämme tietoa kulttuurihyvinvointialan ajankohtaisista asioista, tutkimuksesta, hankkeista sekä toimijoista. Tilaa uutiskirjeemme! Tutustu myös Taidetutka-verkkolehteen.
 • Koordinoimme valtakunnallista tutkijaverkostoa ja teemme alan tutkimusta tunnetummaksi.
 • Edistämme alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä. Toimimme valtakunnallisesti neljäntoista alueverkoston kautta Varsinais-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Satakunnassa, Pohjois-Pohjanmaalla, Länsi-Suomessa, Uudellamaalla, Lapissa, Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä sekä Etelä-Karjalassa.
 • Kytkemme yhteen alan toimijoita ja rakennamme yhteistyötä hyvien käytäntöjen levittämiseksi sekä uusien toimintamallien kehittämiseksi.
 • Toimimme kehittämiskumppanina erilaisissa hankkeissa ja työryhmissä, järjestämme tapahtumia sekä kehitämme kouluttajaverkoston toimintaa.
 • Vaikutamme päätöksentekoon ja asenteisiin. Asiantuntijamme ja yhteistyökumppanimme ovat mukana useissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen paikallisissa ja alueellisissa työryhmissä.
 • Olemme perustajajäsenenä valtakunnallisessa Kulttuurihyvinvointipoolissa, joka on valtakunnallisista kulttuurihyvinvoinnin toimijoista koostuva asiantuntijaelin. Kulttuurihyvinvointipoolin tavoitteena on vahvistaa saavutettavan kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi kokonaisvaltaista hyvinvointia, kuntoutusta, ennaltaehkäiseviä palveluita, eri alojen koulutusta ja uudistuvaa työelämää.

 

Toteuttajat

Taikusydäntä hallinnoi Turun ammattikorkeakoulu. Toimimme lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimintaamme rahoittavat Taiteen edistämiskeskus, Turun kaupunki, Turun yliopisto, sekä Turun ammattikorkeakoulu.