Kirsi Kunnas 100 -juhlavuosi

Kirsi Kunnas 100 -logo

Kirjailija Kirsi Kunnaksen (1924–2021) 100-vuotisjuhlaa vietetään vuonna 2024. Valtakunnallisen juhlavuoden keskiössä ovat suomalainen lastenrunous, leikki, lukuilo ja lasten kulttuurinen toimijuus.

Kulttuurikeskus PiiPoon koordinoiman juhlavuoden sisältöjä on valmisteltu poikkeuksellisen laajassa yhteistyössä.

WSOY julkaisee lastenrunoantologian, jonka jokainen Suomen 1.-luokkalainen saa koulureppuunsa syksyllä 2024. Valtakunnallinen Lasten runovallankumous -koulutus esi- ja alkuopetuksen opettajille tukee sanataiteen ja runouden käyttöä lasten lukuilon syntymisessä kaikissa Suomen kouluissa. Lisätietoa koulutuksesta täällä, ilmoittautuminen avautuu 24.10.2023. Tampereen Työväen Teatterin ja YLEn yhteistyönä syntyy Kirsi Kunnaksen runoihin pohjautuva lastenteatteriesitys ja Pikku Kakkosen lastenrunosarja.

Hankkeen päärahoittaja on Alfred Kordelinin säätiö ja osahankkeita rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto ja Opetushallitus. Alati kasvava yhteistyökumppaneiden joukko koostuu Suomen kärkitoimijoista kulttuurin, taiteen, median ja sivistyksen aloilla. Mukana ovat muun muassa WSOY, YLE/Pikku Kakkonen, Tampereen Työväen Teatteri, Suomen lastenkulttuurikeskuksen liitto ja sen jäsenkeskukset, Lastenkirjainstituutti ja Suomen sanataideopetuksen seura.

Osana juhlavuotta Suomen lastenkulttuurikeskusten ja kirjastojen kanssa valmistellaan lapsiperheille suunnattuja Runo-olohuoneita, joista ensimmäinen avautuu PiiPoossa helmi-maaliskuussa 2024. Runo-olohuone on toiminnallinen näyttely, jossa lapset perheineen leikkivät runoudella monitaiteisesti. Runoja luetaan yhdessä, sylikkäin, lähekkäin. Runoille omistettu tila innostaa lapsia kuuntelemaan ja tekemään itse runoja sekä esittämään niitä toisille.

Runo-olohuoneen sisältö rakentuu Kirsi Kunnaksen lastenrunoista, kuvittaja Jani Ikosen kuvituksista, taidekasvattajien, taiteilijoiden ja Väriläiskä – lasten asiantuntijaryhmän suunnittelemista osallistavista tehtävistä sekä lastenrunokirjoista.

Juhlavuoden verkkosivu löytyy osoitteesta kirsikunnas100.fi

Runo-olohuone-näyttelyn ohjeistus ja materiaalit.

Lasten runovallankumous -hankkeen yhteistyökumppanit:

WSOY
YLE / Pikku Kakkonen
Tampereen Työväen Teatteri  

yhteistyökumppanien logot

Hanketta tukevat:   

Alfred Kordelinin säätiö
Suomen Kulttuurirahasto
Opetushallitus

 Rahoittajien logot

Lisätietoja: 

projektipäällikkö
Maarit Mäkinen 
Puh. 040 661 6219
maarit.makinen@kulttuuripiipoo.fi 

 

PiiPoo sai Kordelinin säätiön suurapurahan Lasten runovallankumouksen tekemiseen.

Lapsia impropajassa