Pirkanmaan Lastenkulttuurikeskukset ja Lastenkulttuurikeskusten liitto

liiton logoPiiPoo on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton jäsen

Kulttuurikeskus PiiPoo toimii aktiivisesti lastenkulttuurin paikallisen, alueellisen ja valtakunnallisen tarjonnan ja saavutettavuuden edistämiseksi.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on ammattimaisesti toimivien lasten- ja nuortenkulttuurikeskusten yhdistys, joka vahvistaa lastenkulttuurialan osaamista ja tunnettuutta valtakunnallisesti. Liitto toimii jäsentensä yhteistyöelimenä, hallinnoi hankkeita ja tarjoaa lastenkulttuuritoimijoille verkostoitumismahdollisuuksia.

Liitto mahdollistaa ja koordinoida valtakunnallista ja kansainvälistä yhteistyötä tasa-arvoisen ja hyvinvointia tukevan lastenkulttuuritoiminnan kehittämiseksi kaikkialle Suomeen.

Liitto harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, tarjoaa alan täydennyskoulutus- sekä alan muita palveluja, järjestää keskustelufoorumeita sekä antaa asiantuntija-apua lasten ja nuorten kulttuuriin liittyvissä asioissa sekä osallistuu lastenkulttuurialan kansainväliseen yhteistyöhön.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto perustettiin Espoossa 19.5.2015. Perustajajäseniä on neljätoista, joista yhtenä Kulttuurikeskus PiiPoo. PiiPoon toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu toimii liiton hallituksen varapuheenjohtajana.

Suomen lastenkulttuurikeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä valtakunnallisesti mm. kierrättäen näyttelyitä ja taidetyöpajoja sekä tuovat esille lastenkulttuurin näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Yhteistyön tavoitteena on tuoda lapsilähtöinen ja saavutettava taidekasvatus mahdollisimman monen lapsen ja nuoren arkeen sekä lisätä hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin.

Keskukset toimivat läheisessä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Verkoston keskuksissa lapset ja nuoret pääsevät toteuttamaan itseään ja omia ideoitaan monenlaisten taiteellisten menetelmien kautta. Taiteellisen toiminnan kautta lapsi tai nuori rohkaistuu ilmaisemaan itseään sekä etsimään luovia ratkaisuja elämässään.

Välineitä ja koulutusta kulttuurikasvatukseen

Lastenkulttuurikeskukset järjestävät alueellisia ja valtakunnallisisia tapahtumia, julkaisevat Taikalamppu-menetelmäoppaita ja järjestävät seminaareja.

Liiton vuosittainen päätapahtuma on Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi.

Lastenkulttuurikeskusten liiton valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Tampereen kaupungin kulttuuripalvelut, ja verkoston koordinaattorin työpiste sijaitsee Tampereella.

www.lastenkulttuuri.fi

Pirkanmaan Lastenkulttuurikeskukset

Pirkanmaan Lastenkulttuurikeskukset muodostavat Kulttuurikeskus PiiPoo, Tampereen Kaupungin kulttuuripalvelut ja taidekasvatusyksikkö Taite sekä Lempäälän kunnan sivistyspalvelut. Pirkanmaalla kehitetään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuritarjontaa, museopedagogiikkaa, vauvakulttuuria sekä sosiaalisen sirkuksen toimintamalleja. Koulupäivien aikana toteutetaan kulttuurikasvatustoimintaa. Lempäälän kulttuurikasvatusohjelma on nimeltään Kulttuurirappuset, Tampereen Taidekaari. Vapaa-ajan toiminnot keskittyvät PiiPoo ja Rullaan kulttuurikeskuksiin.

Taide- ja kulttuuritarjontamme on monitaiteista, moniaistista ja toiminnallista sekä saavutettavaa. Tämä avaa eri edellytykset omaaville lapsille ja nuorille lisää mahdollisuuksia taiteen kokemiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut Pirkanmaan lastenkulttuurikeskusten toimintaa toiminta-avustuksella vuodesta 2006.

 

Lisätietoja:

* Lastenkulttuurin koordinaattori Marianna Lehtinen / Tampereen kaupunki
p. 040 801 6868, marianna.lehtinen@tampere.fi

* Kulttuurikeskus PiiPoo, toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu, p. 0400 433 722, pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi

* Liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta, p. 040 820 5425, aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi