TEIJO - tee itse taidetta ja osallistu -hanke 2015-2016

TEIJOLOGOjotta tulisi mutosta pallero                                      T U T U S T U

T E I J O N 

B L O G I I N

 TÄÄLTÄ!

 

 

 

telakka logopiipologotanssin aluekeskulogosori logo

 

TeijoPDF

Lataa Teijo-hankkeen esiselvitys tästä

 

Tee itse taidetta ja osallistu -hankejotta tulisi mutosta pallero

TEIJO -hankkeen keskiössä on lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten, erityistä tukea tarvitsevien aikuisryhmien sekä laitoksissa asuvien ikäihmisten osallisuuden lisääminen ja hyvinvoinnin monimuotoinen tukeminen esimerkiksi sirkuksen, tanssin, teatterin, kuvataiteen ja musiikin keinoin.

Projektissa on mukana neljä kulttuurialan ja yhdeksän sosiaali- ja terveysalan yleishyödyllistä toimijaa Pirkanmaalta:

Kulttuurinalan toimijat ovat Kulttuurikeskus PiiPoo, Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaa, Sorin Sirkus ja Teatteri Telakka. Hankkeen hoito- ja hoivalaitoskumppanit ovat Lempäälän Ehtookoto ry (ikäihmiset, muistisairaat ja nuoret mielenterveyskuntoutujat), Pirkanmaan Senioripalvelut / Tampereen Vanhuspalveluyhdistys (palvelukeskuksissa asuvat vanhukset ja päiväkeskusasiakkaat), Kangasalan kunnan vanhainkoti Rekola-koto (laitoksessa asuvat vanhukset), Sopimusvuori (mielenterveys- ja päihdekuntoutus-, lastensuojelu- ja dementiahoitopalvelujen asiakkaat), Kylmäkosken vankila (vangit), Pirkanmaan Sininauha ry / Villa Hockey (huumekuntoutusnuoret), Kehitysvammaisten Tukiliitto – KVTL (kehitysvammaiset päivätoimintakeskuksen ja tukiasumisen asiakasnuoret ja aikuiset sekä heidän omaisensa), Tampereen Parkinson-yhdistys ry (Parkinsonin tautia sairastavat) sekä Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry (mielenterveyskuntoutujat).

TEIJO vie taidetta laitoksissa ja hoitolaitoksissa asuvien sekä laajojen tukipalvelujen piirissä olevien ihmisten elämään. Eri taiteenalojen taiteilijat työskentelevät laitoksissa erimittaisissa projekteissa ja residensseissä. Taiteilijoiden ja taidetoiminnan mukanaan tuomat uudet ja erilaiset lähestymistavat rikastuttavat laitoksissa asuvien elämänpiiriä.

Vuosien 2015–2016 aikana toteutetaan yhteensä yli 1000 tuntia taiteilijoiden ja soveltavan taiteen ammattilaisten fasilitoimaa taidetoimintaa Pirkanmaan alueen hoiva- ja hoitolaitoksissa, lastensuojelun avo- ja asumispalveluissa sekä Kylmäkosken vankilassa. Vastaavanlaista usean eri kulttuuri- ja SOTE-toimijan yhteishanketta ei ole ainakaan Pirkanmaalla aikaisemmin tässä laajuudessa toteutettu.

Opetus - ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 41 000 euroa hankkeessa toteutettavan esiselvityksen valmistamiseen. 

 

 

Lisätiedot:

Pilvi Kuitu
Toiminnanjohtaja, Kulttuurikeskus PiiPoo
pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi / 0400 433 722