TAIDEVALKKU - Lempäälä -hanke

Lastenkulttuurin saavutettavuuden kehittäminen -
Lempäälän koulujen TAIDEVALKKU-hanke 2016-2021


Hanke on osa hallitusohjelman asettamaa kulttuuriministeriön lastenkulttuurin saavutettavuuden kärkihanketta. Hanke toteutettiin yhteistyössä Lempäälän kunnan ja Kulttuurikeskus PiiPoon kanssa.

Hankkeessa toteutettiin koulupäivän jälkeistä taideharrastuskerhoja. Kerhot olivat suunnattu eskari- 6.-luokkalaisille. Kerhot ovat vuosien varrella kokoontuneet seuraavilla kouluilla:

  • Kelho
  • Kulju
  • Kuokkala
  • Lastunen
  • Lempoinen
  • Mattila
  • Moisio
  • Nurmi
  • Säijä
  • Sääksjärvi

Sisällöt pohjautuivat lasten toiveisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Kerhoja ohjaavat taiteen ammattilaiset. Taidevalkku-hankkeen toiminta vahvisti kokemusten ja palautteiden mukaan lasten luovuutta, kulttuurikompetenssia sekä lisäsi oppilaiden ja kouluyhteisön tietoisuutta omasta kulttuuriympäristöstä sekä tukee rohkeutta osallistua ja synnyttää taidetoimintaa. Toiminta kehitti koulujen osallisuutta tukevaa ilmapiiriä sekä tukee oppilaiden vuorovaikutus- ja työskentelytaitojen kehitystä. Tavoitteena oli samalla vahvistaa koulun toimintakulttuuria, jossa koulun tilat ovat iltapäivisin (kello 12−16) monipuolisessa lasten harrastekäytössä.

Taidevalkku-hanke huipentui vuosittain PiiPoossa kaikkien kerhojen yhteiseen Taidevalkku-festariin.