TAPAKO! -hanke

Hanke on päättynyt 28.2.2015

Kulttuuria TArvelähtöisen PAlvelumuotoilun ja KOnseptoinnin avulla uusille markkinoille

TAPAKO! –hankkeen tavoitteena on selvittää kolmen toimialan tarpeet yhteistyössä pilottikumppanien kanssa, sekä konseptoida uusia kulttuuri- ja taidelähtöisiä palvelumalleja ja -tuotteita, joilla on kysyntää, vaikuttavuutta ja edellytyksiä pitkäkestoiseen elinkaareen.

Hanke tähtää kasvavaan kulttuuri- palvelujen myyntiin ja tukee näin taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työllistymistä. Tehokkaat, vaikuttavat ja taloudelliset tavat tuottaa toimintaa otetaan huomioon koko prosessin aikana.

Hanketoimijat
Hankeen kohderyhmiksi on valikoitunut kolme toisistaan melkoisesti poikkeavaa toimialaa; lastensuojelun avo- ja sijaishuolto, Pirkanmaan kulttuurinen perhematkailu sekä avoimet kulttuurilähtöiset senioripalvelut.

Kaikilla toimialoilla osallisuuteen ja toiminnallisuuteen perustuva kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta on jo tunnistettu – onnistumistarinoita on kuultu, mutta määrätietoista tuotteistamista ja konseptointia ei ole tehty riittävästi. Kulttuuri- ja taidelähtöiset palvelut eivät ole vielä juurtuneet kiinteäksi osaksi näiden toimialojen perussisältöjä. Hankkeeseen valitut toimialat ovat laajat ja tarjoavat merkittävät kasvavat markkinat kulttuurilähtöisille palveluille.

Hankkeen aikana tuetaan monimuotoisesti ja monialaisesti nuorten ammattilaisten mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää. Tavoitteellinen työskentely, uusien palveluiden tuotteistaminen, pilotointi ja myynti mahdollistavat nuorten ammattilaisten työllistämisen tulevaisuudessa. Hankkeessa mukanaolo tarjoaa työllistettäville nuorille ammattilaisille mahdollisuuden kehittyä ja syventää merkittävästi osaamistaan eri kohderyhmien parissa toimimisessa ja kiinnostavien palveluiden tuottamisessa moniammatillisen työryhmän tuella.

Palvelupilotit ja yhteistyökumppanit

1. Taidelähtöiset palvelut lastensuojelun sijaishuollossa -pilotissa selvitetään toiminnallisen ja osallistavan ryhmätoiminnan tarpeita ja tavoitteet lastensuojelussa sekä kuvataan menetelmien tarjoamia mahdollisuuksia ja hyötyjä. Kartoituksessa benchmarkataan toteutettuja onnistuneita sijaishuollon taidelähtöisiä hankkeita ja laaditaan palvelukuvaukset ja –lupaukset kokemusten ja tutkimustiedon pohjalta.

Sijaishuollon asiakaslapsilta ja -nuorilta sekä työntekijöiltä kysytään millaista kulttuurista toimintaa he kaipaavat ja toivovat omaan arkeensa ja vapaa-aikaansa. Selvitystyön pohjalta suunnitellaan ”unelma” työpaja tai projekti. Unelmamalli pilotoidaan avo- ja sijaishuollon toimijoiden kanssa.

Yhteistyökumppani: Palmukoti Pirkanmaa.

2. Räätälöidyt perhematkailutuotteet Pietarin alueelta tuleville perhematkailijoille
PiiPoon kansainvälisen perhematkailupalvelun ideana on tuottaa räätälöityjä taide ja kulttuurielämyksiä koko perheelle. Työpajoja toteutetaan osana laajempaa perhematkailupakettia PiiPoon omissa tiloissa Ideaparkissa. Hankkeen aikana selvitetään kohderyhmän toiveita ja tarpeita yhteistyössä Tredean kanssa sekä konseptoidaan yhteinen kulttuurimatkailutuote. Pilottiryhmiä toteutetaan joulukuussa 2014 ja tammikuussa 2015. Pilottiryhmät tulevat Pietarin alueelta ja tavoitteena on saada pilottiin mukaan erityislapsiperheitä.

Pirkanmaan alueen kulttuurisen perhematkailun kehittäminen on nostettu esille vuonna 2013 työskentelynsä aloittaneen Tredean koolle kutsumassa Lasten Pirkanmaan Perhematkailu – työryhmässä. Kehittämiskärjeksi nousi Venäjä ja erityisesti Pietarin alue perhematkailu.

Yhteistyökumppanit: Tredea Oy/ Visit Tampere ja Ideapark Koy

3. Taidelähtöiset avoimet senioripalvelut
Yli 65-vuotiaille suunnattu avoin osallisuuteen perustuva kulttuurikeskustoiminta tukee osallistujien hyvinvointia ja toimintakykyä sekä laajentaa alueen senioripalveluiden tarjontaa hauskalla ja helposti lähestyttävällä tavalla. Avoin, kulttuurinen matalankynnyksen senioritoiminnan kehittämisen tarve on tunnistettu Ideaparkin ja Lempäälän kunnan toimijoiden toimesta. Yhteistyö Liikekaupunki Ideaparkin kanssa mahdollistaa laajan näkyvyyden ja madaltaa kynnystä tulla mukaan.

Ideaparkin kauppakeskuksessa on havaittu uusi ilmiö ”ostarilla hengailevista senioreista”. TAPAKO!:ssa muotoillaan palvelu juuri tälle ryhmälle, joka ei vielä ole kunnallisen vanhuspalvelun ja merkittävän tuen tarpeessa, mutta hyvää vauhtia matkalla sinne. Hankkeen aluksi kartoitetaan yhteistyössä 65+ -ryhmän omia toiveita harrastus- ja ryhmätoiminnan sisällöiksi sekä eri elämäntilanteissa olevien senioreiden mahdollisia osallistumisen esteitä tai innostajia.

Syksyksi 2014 suunnitellaan esiselvityksen pohjalta avoin senioriohjelma ja se pilotoidaan lokakuu-tammikuun aikana.

Yhteistyökumppanit: Lempäälän Ehtookoto, Lempäälän kunnan vanhustyö ja Ideapark Koy

TUTUSTU Lempäälän 60+ Kulttuurikalenteriin tapahtumakalenterista!

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu
puhelin 0400 433 722
pilvi.kuitu(a)kulttuuripiipoo.fi

 

TAPAKO! synnyttää ajatuksella kehitettyjä kulttuuri- ja taidelähtöisiä palveluja uusille markkinoille sekä
tekee laatuun ja vaikuttavuuteen tähtäävää yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa.