Koulutus opettajille

Runovallankumous-logo

Lasten runovallankumous – sanataide ja runous osaksi opetusta

Lasten runovallankumous -koulutus innostaa opettajia sanataiteen ja runouden hyödyntämiseen esi- ja alkuopetuksessa. Koulutuksesta järjestetään keväällä 2024 kaksi samansisältöistä verkkototeutusta. 

Koulutus on osa Kirsi Kunnas 100 -juhlavuotta.

Kolme etäkoulutuspäivää ja pedagoginen aineisto johdattavat lasten kielellisen, luovan ilmaisun tukemiseen. Koulutuskokonaisuus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia. Koulutus on osallistujille maksuton, toteutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Koulutuksessa syvennytään lasten kielelliseen ilmaisuun sekä osallisuuteen kirjainten ja lukemisen maailmassa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien osaamista lukuilon ja -taidon tukemisessa. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on syvempi ymmärrys lasten kulttuurisesta toimijuudesta, kielileikistä ja lasten runoudesta sekä uusia sanataiteen menetelmiä opetustyöhön. Osallistujalla ei tarvitse olla aiempaa runouden tai sanataiteen osaamista.

Koulutukseen mahtuu 400 osallistujaa.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot koulutuspäivistä Eeventin sivuilla:

Ensimmäinen toteutus (13.3.-15.5.2024):
Linkki koulutussivulle: sanataide ja runous opetuksessa

Toinen toteutus (20.3.-16.5.2024):
Linkki koulutussivulle: sanataide ja runous opetuksessa

 

 Osake logo                 Opetushallistus rahoittaa -logo

 

Kouluttajat:

Kati Inkala

Kati Inkala

Kati Inkala työskentelee Oulun lastenkulttuurikeskuksessa sanataiteen vastuuopettajana sekä Lumotut sanat - lasten ja nuorten sanataideviikkojen taiteellisena johtajana (yhdessä työparinsa Anna Anttosen kanssa). Hänellä on yli 15 vuoden kokemus kirjallisuuskasvatus- ja sanataidemenetelmien kehittämisestä sekä opettajien kouluttamisesta ja innostamisesta sanataiteen pariin. Inkala on taustakoulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden (sekä saksan kielen) opettaja (FM).

Kuva: Sanna Krook

 

Maiju Kinossalo

Maiju Kinossalo

Maiju Kinossalo on lasten ja nuorten tarinallisen identiteetin rakentumista tutkiva ja kehittävä pedagogi, kouluttaja ja väitöskirjatutkija. Maijun erityisalaa on osallisuutta tukevien tarinallisten toimintatapojen ja monikielisten käytänteiden tunnistaminen ja kehittäminen kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen yhteisillä pinnoilla. Taustakoulutukseltaan Maiju on luokanopettaja. Hän on toiminut kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa tutkijana ja asiantuntijana sekä opettajankouluttajana.

 

Pia Krutsin

Pia Krutsin

Pia Krutsin (FM) on sanataidekasvattaja, lastenkirjailija ja tamperelaisen Sanataideyhdistys Yöstäjän perustaja. Krutsin on suomalaisen sanataidekasvatuksen kärkinimiä, jolla on 20 vuoden kokemus sanataiteen edistämisestä eri toimintaympäristöissä ja opettajien kouluttamisesta. Hänen erityisosaamistaan ovat luovan kirjoittamisen menetelmät koulussa, sanataidekoulutukset muiden alojen ammattilaisille, lukemaan innostamisen menetelmät perheille sekä lasten ja nuorten kirjallisuuskasvatuksen asiantuntijatyö.

Kuva: Jani Ikonen

 

Pilvi Kuitu

Pilvi Kuitu

PiiPoon toiminnanjohtaja, väitöskirjatutkija Pilvi Kuitu on kulttuurisen osallisuuden, kulttuurihyvinvoinnin ja taidelähtöisten inklusiivisten toimintatapojen asiantuntija ja kehittäjä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus kulttuurin, osallisuuden ja hyvinvoinnin teemoista kouluttamisesta ja kulttuurikasvatuksen kehittämisestä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa sekä eri väestöryhmien kulttuurisen osallisuuden ja kulttuuristen oikeuksien edistämisessä.

 

Katriina Nylund

Katariina Nylund

Katriina Nylund on taidelähtöisten ja toiminnallisten menetelmien asiantuntija-kouluttaja. Hänen erityisosaamistaan ovat monitaiteisuus, inkluusio ja aitoa osallisuutta tukevat menetelmät sekä kohtaaminen taiteen toimintaympäristössä. Sanataiteen ohjauksessa hänellä on soveltava ja monitaiteinen näkökulma ja puyrkimys mahdollistaa sanataiteen tekeminen kaikille.

 

Lisätietoja:

projektipäällikkö
Maarit Mäkinen
Puh. 040 661 6219
maarit.makinen@kulttuuripiipoo.fi