Tietosuoja- ja saavutettavuusseloste

Seloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/879) ja tietosuojalain (1050/2018) mukainen.

1.      Rekisterinpitäjä

Kulttuurikeskus PiiPoo (Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry)
y-tunnus: 2031456-8
Postiosoite: Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä
Puhelin: 0400 513 277
Sähköposti: piipoo@kulttuuripiipoo.fi

2.     Rekisteritiedoista vastaava henkilö

Marika Eromäki
Puh: +358 44 0652021
Sähköposti: piipoo@kulttuuripiipoo.fi

3.     Rekisterin nimi
Kulttuurikeskus PiiPoon asiakasrekisteri

4.    Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä voidaan käyttää:

  • Laskutukseen
  • Yhteydenpitoon/tiedottamiseen
  • Asiakkaan tavoittamiseen kiirellisissä ilmoitusasioissa, esimerkiksi opetuskerran peruuntuminen tai muu vastaava syy
  • Kulttuurikeskus PiiPoon ryhmien, leirien ym. markkinointiin ja tapahtumista tiedottamiseen, silloin kun siihen on asiakkaan suostumus
  • Kulttuurikeskus PiiPoon tai sen yhteistyökumppanien palveluista ja tuotteista tiedottaminen, viestintä ja markkinointi asiakastietojen perusteella.

Kulttuurikeskus PiiPoo sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakasrekisterin tietoja eteenpäin asiakassuhteen ulkopuoliselle taholle.

5.     Rekisterin sisältämät tietotyypit

Rekisteri sisältää maksimissaan seuraavat tiedot asiakkaista:
* Yhteystiedot (nimi ja yhteystiedot yhteydenottoa varten)
* Ikä
* Osallistumisen edellyttämät terveystiedot
* Muut ilmoittautumisen yhteydessä kysyttävät tiedot
* Lupatiedot (asiakkaan suostumus markkinointiviestien vastaanottamiseen)

6.    Rekisterin tietolähteet
Tietolähteenä ovat kuntien kotisivut, sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Rekisteriin liitetään mm. PiiPoon uutiskirjeen tilanneet ja PiiPoon sidosryhmien ja jäsenjärjestöjen edustajia. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä tai muita rekistereitä.

7.     Rekisterin tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta Kulttuurikeskus PiiPoon ulkopuolelle pyytämättä asiakkaiden suostumusta ja ilmoittamatta siitä erikseen.

8.    Asiakkaan oikeudet
* Voit pyytää meiltä yhteenvedon kaikista sinua koskevista tiedoista
* Voit pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevia tietoja
* Voit pyytää tietojesi poistamista tietyin rajoituksin

9.    Rekisteritietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättyessä. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena.

10.    Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteritietoihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä ja tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

_________________________

 

Saavutettavuusseloste 1.9.2021 

Tämä saavutettavuusseloste koskee https://www.kulttuuripiipoo.fi. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Palvelun saavutettavuuden tila:
Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei saavutettava sisältö:
Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet:

WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
Havaittava: Kuvalinkin vaihtoehtoinen teksti
Osassa kuvista puuttuvat vaihtoehtoiset kuvaukset ja tekstivastine ei kuvaa riittävän hyvin kuvan sisältöä. Karusellin alla olevilla pallopainikkeille ei ole tekstivastinetta.

WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi)
Havaittava: Liian matala kontrasti
Osassa sivuissa värit ja kontrastit havainnollistetaan liian matalaa kontrastia, minkä vuoksi kontrastivaatimus ei täyty.

WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
Havaittava: Linkkien kuvaukset
Linkkejä, joiden teksti ei kuvaa riittävän hyvin tai on merkitty epäselvästi linkin kohdetta.

WCAG 2.4.5 Useita tapoja paikallistaa sivu
Havaittava: Sijainti sivustolla
Puutteellinen polku, josta käyttäjä hahmottaisi sijaintinsa sivustolla.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen sivustollamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Olemme sitoutuneet digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Työstämme jatkuvasti verkkosivujemme digitaalista saavutettavuutta.

Voit lähettää saavutettavuuspalautteeen sähköpostilla: piipoo@kulttuuripiipoo.fi

Valvontaviranomainen
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Päivitetty 29.4.2024