Kansainvälinen toiminta

PiiPoon ensisijainen tehtävä on kehittää suomalaista esteetöntä kulttuuritarjontaa. Kansainvälisyys nähdään PiiPoossa kuitenkin yhtenä nykyaikaisen kulttuuritoiminnan luonnollisena muotona ja mahdollisuutena kehittää myös omaa osaamista.

Vuosina 2014-2015 on toteutettiin sosiaalisen sirkuksen Perhesirkus-toimintamalliin liittyvä koulutus ja nuorisovaihto-hanke yhdessä irlantilaisen Galway Community Circucsen kanssa. Hankkeen päärahoittajana oli CIMO:n Erasmus+ rahoitus.

Kansainvälistä yhteistyötä on tehty erityisesti sosiaalisen sirkuksen parissa. PiiPoo on osana TAIVEX -kulttuurin vientihanketta, yhteistyössä korean kulttuuriministeriön kanssa järjestänyt vuonna 2013 kaksi sosiaalisen sirkuksen koulutusta Koreassa. PiiPoo on mukana sosiaalisen sirkuksen kansallisessa ja kansainvälisessä kehittämis- ja tutkimustyössä ja tekee yhteistyötä globaalin tutkimusverkoston kanssa, jossa jäsenenä on mm. Cirque du Soleilin sosiaalisen sirkuksen yksikkö Cirque du Monde.

PiiPoo koordinoi ja hallinnoi vuosina 2009-2011 Turku 2011 kulttuuripääkaupunkivuoden Taikalamppu-verkoston yhteistä, kansainvälistä Sytyke-hanketta, joka oli suurin yksittäinen lastenkulttuurihanke kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa. Hankkeessa oli mukana taiteilijoita yhteensä yhdeksästä maasta.

Kysy lisää PiiPoon kansainvälisestä toiminnasta:
Toiminnanjohtaja Pilvi Kuitu, pilvi.kuitu@kulttuuripiipoo.fi, p. 0400 433 722