Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen.

1.      Rekisterinpitäjä

Kulttuurikeskus PiiPoo (Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry)
y-tunnus: 2031456-8
Postiosoite: Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä
Puhelin: 0400 513 277
Sähköposti: piipoo@kulttuuripiipoo.fi

2.     Rekisteritiedoista vastaava henkilö

Noora Parkkonen
Puh: 044 065 2021
Sähköposti: noora.parkkonen@kulttuuripiipoo.fi

3.     Rekisterin nimi
Kulttuurikeskus PiiPoon asiakasrekisteri

4.    Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä voidaan käyttää:

  • Laskutukseen
  • Yhteydenpitoon/tiedottamiseen
  • Asiakkaan tavoittamiseen kiirellisissä ilmoitusasioissa, esimerkiksi opetuskerran peruuntuminen tai muu vastaava syy
  • Kulttuurikeskus PiiPoon ryhmien, leirien ym. markkinointiin ja tapahtumista tiedottamiseen, silloin kun siihen on asiakkaan suostumus

 Kulttuurikeskus PiiPoo sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakasrekisterin tietoja eteenpäin asiakassuhteen ulkopuoliselle taholle.

5.     Rekisterin sisältämät tietotyypit

Rekisteri sisältää maksimissaan seuraavat tiedot asiakkaista:
* Yhteystiedot (nimi ja yhteystiedot yhteydenottoa varten)
* Ikä
* Osallistumisen edellyttämät terveystiedot
*Muut ilmoittautumisen yhteydessä kysyttävät tiedot
* Lupatiedot (asiakkaan suostumus markkinointiviestien vastaanottamiseen)

6.    Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat kursseille, leireille ja ryhmiin ilmoittautumisen/työpajavarausten yhteydessä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaalta kerättävät tiedot. Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemien ilmoituksien perusteella.

7.     Rekisterin tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta Kulttuurikeskus PiiPoon ulkopuolelle pyytämättä asiakkaiden suostumusta ja ilmoittamatta siitä erikseen.

8.    Asiakkaan oikeudet
* Voit pyytää meiltä yhteenvedon kaikista sinua koskevista tiedoista
* Voit pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevia tietoja
* Voit pyytää tietojesi poistamista tietyin rajoituksin

9.    Rekisteritietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättyessä. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena.

10.    Rekisterin suojaus
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteritietoihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä ja tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla.